Kawa – skąd jest i kiedy zaczęto ją pić? Przeszłość kawy rozpoczyna się pewno w Etiopii, gdzie już w I tysiącleciu przed erą, tamtejsi autochtoni znali